Samenkomst ‘Project Noorderlicht Vlaardingen’ Samenkomst ‘Project Noorderlicht Vlaardingen’
Geplaatst: 22 februari 2023
Tijdens de eerste samenkomst van Project Noorderlicht Vlaardingen mochten we 160 mensen ontvangen in de Windwijzer, dus dat smaakt naar meer. Op zondag 5 maart is het tijd voor de tweede samenkomst, ook weer in de Windwijzer. De samenkomst start om 11.00 uur. Deze keer is er ook oppas voor de allerkleinste en kinderdienst.

Het doel van Project Noorderlicht Vlaardingen is om op een andere manier - meer eigentijds - samen te komen. Dit uit zich onder meer door tijdens de samenkomst altijd te werken met een muziekteam, dat eigentijdse liederen speelt en begeleidt. Naast goede muziek staan God en de Bijbel centraal in de verkondiging.

De opzet van de samenkomst is ook anders waarbij we aansluiten op ons motto ‘geloven anno nu’.
Project Noorderlicht Vlaardingen wil een plek zijn waar mensen God mogen ervaren op een moderne manier.

De samenkomsten zijn open voor iedereen, jongeren, ouderen, gelovig of juist niet; je bent van harte welkom!

 
 
Ondertekening intentieovereenkomst overdracht Grote Kerk Ondertekening intentieovereenkomst overdracht Grote Kerk
Geplaatst: 9 september 2022
Op woensdag 7 september jl. hebben de Protestantse Gemeente te Vlaardingen, de Gemeente Vlaardingen, Bibliotheek de Plataan en Stadsherstel Maassteden een intentieovereenkomst getekend. Hierin spreken zij af om het onderzoek op te starten naar herbestemming van de Grote Kerk. Er zal onderzocht worden of het gebouw in de toekomst in eigendom kan komen bij Stadsherstel Maassteden om er de plaatselijke bibliotheek te huisvesten. Hoewel In het eerder gepubliceerde persbericht over de ondertekening wordt gesproken van een feestelijke bijeenkomst, is dit niet van toepassing op de Protestantse Gemeente te Vlaardingen. Zowel de Algemene Kerkenraad als het College van Kerkrentmeesters en velen met ons betreuren het in hoge mate dat de eeuwenoude kerk haar kerkelijke functie zal verliezen.

Al eerder heeft de Algemene Kerkenraad op advies van het College van Kerkrentmeesters het besluit genomen de Grote Kerk af te stoten vanwege het teruglopend aantal leden van onze kerkelijke gemeente waardoor de hoge onderhoudskosten van de monumentale kerk steeds moeilijker te dragen zijn. De afgelopen maanden zijn er gesprekken gevoerd om te verkennen welke mogelijkheden er zijn om de Grote Kerk een nieuwe bestemming te geven. Hierbij heeft steeds centraal gestaan dat de nieuwe invulling passend zou moeten zijn bij de oorspronkelijke functie van de kerk en bij het belang van het gebouw voor Vlaardingen. De beoogde vestiging van de lokale bibliotheek in de Grote Kerk voldoet zeker aan die wens.

Zoals in de intentieovereenkomst is opgenomen zal de Grote Kerk vanaf 1 januari 2023 niet langer gebruikt worden als plaats van samenkomst voor de erediensten en vieringen. Dat betekent niet dat de wijkgemeente Grote Kerk niet langer zichtbaar zal zijn in het centrum van Vlaardingen. De erediensten en vieringen van de wijkgemeente Grote Kerk zullen uiterlijk vanaf 1 januari 2023 plaatsvinden in de Rehobothkerk. Afspraken hierover worden momenteel gemaakt door de kerkenraden van de wijkgemeenten Centrum-West en Grote Kerk. De activiteiten van de wijkgemeente Grote Kerk zullen, zoals nu, worden voortgezet vanuit het gebouw de Dijk aan de Maassluissedijk.

Zowel Stadsherstel Vlaardingen als Bibliotheek de Plataan zijn beide enthousiast over de nieuwe gebruiksmogelijkheden van de Grote Kerk en het behoud van het monumentale rijksmonument in het centrum van de stad. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst en spreken we als College van Kerkrentmeesters de hoop uit dat de intentieovereenkomst nog voor 1 januari a.s. kan worden bekrachtigd door een eigendomsoverdracht. Uiteraard zullen we u bij de nieuwe ontwikkelingen nader informeren.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Gert-Jan Alberts


Vlaardingen, 9 september 2022

Lees HIER de intentieovereenkomst

 
 
KERKTERRAS 2022 - Na 2 jaar weer terug! KERKTERRAS 2022 - Na 2 jaar weer terug!
[De tekst van het verslag is van Protestantse Wijkcentrum Holy - met dank!]

Op zondag 21 augustus was er dan eindelijk de vijfde editie van het Kerkterras.
En wat voor één! Het was een feestelijke viering met veel muziek en de rode draad: heb vertrouwen!
In een ontspannen en ongedwongen sfeer woonden ruim achthonderd mensen deze viering bij. Van jong tot oud, van een voetbal als afleiding tijdens de preek tot scootmobiel, het kon allemaal.
Bram van der Borden heeft foto's en opnamen gemaakt van het Kerkterras.
Deze kunt u zien via ons YouTubekanaal PWH Vlaardingen.
Klik HIER om de opname te bekijken.
Klik HIER om de foto's te zien.


De eerste keer in 2016, toen de regen spelbreker was en noodgedwongen moest worden uitgeweken naar de Bethelkerk, telt de organisatie gewoon mee. Want toen werd de basis gelegd en werd ervaring opgedaan over hoe je zo’n evenement moet plannen. Onder de bezielende leiding van dominee Guus Fröberg en coördinator Hans Dijkshoorn, aangemoedigd door initiator Frank Tomei van het Zomerterras ontstond een groep vrijwilligers die met het ontwikkelde draaiboek tot drie keer toe een sfeervolle openluchtviering neerzette.

En toen kwam Corona. Met twee jaar lang perioden zonder vieringen, zonder evenementen als het Zomerterras en dus ook geen Kerkterras. Inmiddels was het 2022 geworden en gaf samenroeper Guus Fröberg te kennen dat hij met emeritaat ging en zelfs de stad ging verlaten en verdrietiger nog: Hans Dijkshoorn was ernstig ziek en overleed onlangs op 3 augustus. Het Kerkterras dreigde verweesd te raken. Wie gingen het stokje overnemen?

Achteraf kan je zeggen dat de vertegenwoordigers van de organiserende kerken dat samen hebben gedaan.
Er is voortgebouwd op het stevige fundament dat als nalatenschap was overgedragen. Zo kon het vertrouwen in elkaar uitgesproken dat het ook deze keer moest lukken. Samen met de predikanten als professionals, de band van het Leger des Heils en het koor Impuls aangevuld met andere zangers en zangeressen, onder leiding van Dick Nels en zijn begeleidingsband. Met ruim achthonderd aanwezigen in de zomerzon was de Geest overduidelijk aanwezig en werd men opgetild door de boodschap van die eeuwenoude verhalen uit de Bijbel over van vertrouwen, liefde en dankbaarheid voor wat God ons te bieden heeft.

[De tekst gaat door onder de foto's]Willem de Vink mocht zijn stripproject Jezus Messias toelichten en vertelde wat er nodig was om een nieuwe uitgave in een volgende taal uit te geven. Zijn oproep vond weerklank, want de collecte-emmers waren goed gevuld. De exacte opbrengst was bij het schrijven van dit artikel nog niet bekend, maar het is naar schatting zeker meer dan tweeduizend euro. Met dank aan alle aanwezigen. Het Kerkterras is weer terug!

 
 
Centraal Meldpunt Overlijden Centraal Meldpunt Overlijden
Vanaf heden hebben we weer een Centraal Meldpunt Overlijden voor de gehele Protestantse Gemeente te Vlaardingen. Loes Hössen, pastoraal assistent in de wijkgemeente Holy en gediplomeerd voorganger bij uitvaarten, zal deze taak op zich nemen.

Het zal natuurlijk gebeuren dat een pastor is betrokken bij de laatste levensfase van een gemeentelid. In dat geval zal de familie direct contact met betreffende pastor opnemen in geval van overlijden of zal de familie de uitvaartondernemer vragen om dit te doen.
In alle andere gevallen is het de bedoeling dat het meldpunt wordt gebeld. Loes Hössen (of haar vervanger bij haar afwezigheid) zal dan in overleg met de familie contact leggen met een beschikbare voorganger.

Het telefoonnummer is: 06 30 13 79 75.
E-mail: uitvaarten.pkn.vld@gmail.com.