ANBI ANBI
PROTESTANTSE GEMEENTE TE VLAARDINGEN
(ressorterend onder PKN)

De Protestantse Gemeente te Vlaardingen (PGV) is onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) en is door het Ministerie van Financiën erkend als Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn uw giften en/of donaties volledig fiscaal aftrekbaar voor de Inkomsten- en Vennootschapsbelasting overeenkomstig de voorschriften van de Belastingdienst.

RSIN/Fiscaal nummer
002414259

Contactadres:
Kerkelijk Bureau
Reigerlaan 47a
3136 JJ Vlaardingen
E-mail: info@pknvlaaardingen.nl
Wesite: www.pknvlaardingen.nl

Algemene Kerkenraad
Scriba:
Cees Oosterom
E-mail: scriba@pknvlaardingen.nl

College van Kerkrentmeesters
Secretaris:
Flip Sterrenburg
E-mail: kerkrentmeesters@pknvlaardingen.nl

Bankrekening
Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG): NL 74 RABO 0373 7308 96

Beleidsplan en activiteiten
Zie de afzonderlijke pagina’s van de vier wijkgemeenten en het Diaconaal Missionair Centrum De Windwijzer.

Beloningsbeleid
De Protestantse gemeente Vlaardingen kent geen beloning toe aan haar bestuurders.

Financiële verantwoording
Klik HIER voor de voorlopige jaarrekening 2022 van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen in PDF.

ANBI rapportages/jaarrekening(en)
Klik HIER voor de ANBI rapportage 2022 van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen in PDF.

Begroting
Klik HIER voor de Begroting 2023 van het College van Kerkrentmeesters (incl. toelichting).

 

terug