Protestantse Wijkgemeente Centrum-West Protestantse Wijkgemeente Centrum-West

Kerkgebouw:
Rehobothkerk
Billitonlaan 104
3131 LL Vlaardingen
Tel.: 010 434 80 34
 
Kerkelijk werker:
Bart Starreveld
Tel.: 06 43 88 77 37
E-mail: pastor@centrumwest.nl

Predikant:
Vacant
Tel.
E-mail:

Voor pastorale en diaconale vragen:
Centraal Steunpunt Pastoraat Centrum-West
Tel.: 06 35 12 26 65
 
Website: www.centrumwest.nl.

terug