Kerkelijke bijdragen Kerkelijke bijdragen

Alle vormen van kerkelijke bijdragen op een rij

Paas-, Eindejaarscollecte:
IBAN: NL18 RABO 0373 7308 37
t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Vlaardingen

Vrijwillige bijdrage:
IBAN: NL74 RABO 0373 7308 96
t.n.v. Prot. Gem. Vlaardingen Vb

Solidariteitskas:
IBAN: NL96 RABO 0373 7308 88
t.n.v. Prot. Gem. Vlaardingen Sk

Collectebonnen:
IBAN: NL93 RABO 0373 7308 45
t.n.v. Prot. Gem. Vlaardingen Cb
 
Collectebonnen Collectebonnen
Collectebonnen zijn te bestellen bij het Kerkelijk Bureau door het bedrag aan bonnen over te maken op:
IBAN: NL93 RABO 0373 7308 45
t.n.v. Prot. Gem. Vlaardingen - Cb
met vermelding van de soort bonnen
 
Er zijn bonnen van € 1,00 en van € 1,50 en van € 2,50.
 
Deze bonnen zijn gevat in boekjes:
een boekje met 20 bonnen van € 1,00 kost € 20,00
een boekje met 12 bonnen van € 1,50 kost € 18,00
een boekje met 10 bonnen van € 2,50 kost € 25,00
 
Met bijbetaling van € 2,00 voor portokosten worden de collectebonnen bij u thuisbezorgd.
 
Legaten Legaten
De kerk in uw testament
Uw kerk opnemen in uw testament is één van de manieren om ons te steunen. U steunt, naast het verspreiden van het Evangelie van Jezus Christus, ook uw eigen kerkelijke gemeente in Vlaardingen.
 
lees meer »
 
Financiële verantwoordingen en Begrotingen Financiële verantwoordingen en Begrotingen
Financiële verantwoordingen
Klik HIER voor de definitieve jaarrekening 2018 van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen in PDF.
Klik HIER voor de Bestedingen van 2018 en Voorgenomen Bestedingen 2019 van de Diaconie van de PGV.

Begrotingen
Klik HIER voor de Begroting 2020 van het College van Kerkrentmeesters (incl. toelichting).
Klik HIER voor de Begroting 2019 van het College van Diakenen.