ALLE INFO over KERKELIJKE ACTIES ALLE INFO over KERKELIJKE ACTIES
Geplaatst: 22 februari 2023

Open HIER onderstaande info in PDF. 

De ACCEPTGIRO wordt afgeschaft

Vanaf juni 2023 is het niet meer mogelijk om met een acceptgiro te betalen of een bijdrage te doen.
Dit besluit is genomen vanuit de bankwereld. Een nieuwe vorm van betalen wordt KERKACCEPT: u kunt dan door middel van het klikken op een betaallink of het scannen van een QR-code uw betaling verrichten of uw bijdrage doen. Hiervoor moet u wel over een computer, laptop of een smartphone beschikken en vaardig zijn met Internetbankieren.

AUTOMATISCHE INCASSO dé betaalwijze zó makkelijk, voor u én voor de kerk

Als u kiest voor de Automatische Incasso (A.I.), niet te verwarren met een periodieke overschrijving, dan regelen wij dat voor u en u heeft er geen omkijken meer naar. De bankinstellingen sluiten geen nieuwe periodieke overschrijvingen meer af en bestaande kunnen niet gewijzigd worden. Stapt u over van periodieke overschrijving naar automatische incasso, vergeet dan niet zelf de bankinstelling te bellen om uw periodiekoverschrijving te stoppen, wij mogen en kunnen dat niet voor u doen.

PERIODIEKE GIFT

Giften zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de belastingen, periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belastingen. Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar aan de gemeente of diaconie schenkt. De Protestantse Gemeente te Vlaardingen kan u zo’n overeenkomst aanbieden. Door uw belastingvoordeel, kunt u eventueel uw bijdrage verhogen, zonder dat het u meer kost.

 

 
Collectebonnen Collectebonnen
Collectebonnen zijn te bestellen bij het Kerkelijk Bureau door het bedrag aan bonnen over te maken op:
IBAN: NL93 RABO 0373 7308 45
t.n.v. Prot. Gem. Vlaardingen - Cb
met vermelding van de soort bonnen
 
Er zijn bonnen van € 1,00 en van € 1,50 en van € 2,50.
 
Deze bonnen zijn gevat in boekjes:
een boekje met 20 bonnen van € 1,00 kost € 20,00
een boekje met 12 bonnen van € 1,50 kost € 18,00
een boekje met 10 bonnen van € 2,50 kost € 25,00
 
Met bijbetaling van € 2,00 voor portokosten worden de collectebonnen bij u thuisbezorgd.
 
Legaten Legaten
De kerk in uw testament
Uw kerk opnemen in uw testament is één van de manieren om ons te steunen. U steunt, naast het verspreiden van het Evangelie van Jezus Christus, ook uw eigen kerkelijke gemeente in Vlaardingen.
 
lees meer »
 
Financiële verantwoordingen en Begrotingen Financiële verantwoordingen en Begrotingen
Financiële verantwoordingen
Klik HIER voor de definitieve jaarrekening 2021 van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen in PDF.
Klik HIER voor de Bestedingen van 2020 en 2021, en de Voorgenomen Bestedingen 2022 van de Diaconie van de PGteV.

Begrotingen
Klik HIER voor de Begroting 2023 van het College van Kerkrentmeesters (incl. toelichting).
Klik HIER voor de Begroting 2023 van het College van Diakenen.