Actie Kerkbalans 2024 Actie Kerkbalans 2024

        
                PROTESTANTSE GEMEENTE te VLAARDINGEN
                                          College van Kerkrentmeesters

 
 
Welkom op de site van de Actie Kerkbalans 2024
https://www.pknvlaardingen.nl/kerkbalans
 
GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN
IBAN: NL74 RABO 0373 7308 96
 

Wat is Kerkbalans

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oudkatholieke Kerk van Nederland, en, sinds 2018, de Evangelische Broedergemeente. Al sinds 1973 werken kerkgenootschappen samen in de Actie Kerkbalans en doen zo een beroep op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij aan hun leden om een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk.
 

Daarom is er de Actie Kerkbalans

Duizenden vrijwilligers zamelen geld in voor hun plaatselijke kerk. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie. Om te kunnen bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig van hun leden. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving.

Het thema van de Actie Kerkbalans 2024 is:

Geef vandaag voor de kerk van morgen

want ook in de toekomst willen we samen kerk-zijn en naar elkaar omzien. Van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken, uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben, binnen en buiten de kerk. 

Doe uw toezegging voor 2024 digitaal!

Voor velen onder ons is de online-versie inmiddels een bekende en eenvoudige manier om de toezegging te doen voor het nieuwe jaar.
Hier op de site kunt u met uw postcode, huisnummer, geboortedatum en uw registratienummer inloggen om via DEZE LINK voor het jaar 2024 een toezegging te doen.

Heeft u geen registratienummer: ook dan is het mogelijk uw vrijwillige bijdrage via dezelfde link als hierboven toe te zeggen. Vul dan de eerste drie velden in en klik vervolgens op ‘Ik ben mijn registratienummer kwijt’. U ontvangt dan een e-mail met uw persoonlijke registratienummer.

U kunt aangeven hoeveel u gaat bijdragen, in hoeveel termijnen en met welke betaalwijze. U krijgt een bevestiging van ontvangst via de e-mail terug.

Heeft u vragen?

Stuur een e-mail naar kerkbalans@pknvlaardingen.nl.

Wij hopen dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kan de kerk van waarde blijven voor al haar leden en plannen maken voor de toekomst.
Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat.

Op naar de kerk van morgen!


Met vriendelijke groet,
Het College van Kerkrentmeesters. 
terug