Interne Vertrouwenspersonen van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen Interne Vertrouwenspersonen van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen

Veilige kerk

Als gemeente vormen wij met elkaar een geloofsgemeenschap. Binnen die gemeenschap moet ieder zich veilig kunnen voelen. Dit betekent dat je niet geconfronteerd behoort te worden met ongewenst gedrag van kerkelijk medewerkers, zowel professionals als vrijwilligers.
Misbruik in welke vorm dan ook komt in de gehele maatschappij voor en daar zijn wij als kerk niet immuun voor. Het is dan ook belangrijk dat wij ons als gemeenschap bewust zijn dat dit voorkomt en dat er gemeenteleden zijn die hiermee te maken kunnen hebben.
 

Wat is misbruik?

Bij misbruik is er altijd sprake van ongewenst gedrag in de omgang tussen twee personen, waarbij er een verschil in positie is. Bijvoorbeeld omdat degene die zich ongewenst gedraagt een bepaalde functie heeft binnen de kerk of de gemeenschap. Of omdat dit iemand is die je hulp of pastorale zorg biedt.
 

Ongewenst gedrag

Er kan sprake zijn van seksueel ongewenst gedrag. Dit kan variëren  van ernstige grensoverschrijdende contacten tot aanrakingen of opmerkingen waarbij je je niet op je gemak of niet veilig voelt.
Er kan ook sprake zijn van ander ongewenst gedrag. Er worden bijvoorbeeld opmerkingen gemaakt waardoor je je onder druk gezet voelt of waardoor je benadeeld wordt. Misschien wordt  je genegeerd of buitengesloten. Ook dan kan je je niet veilig voelen of belemmerd.
 

Vertrouwenspersoon

De Protestante gemeente te Vlaardingen wil dat er een plek is waar gemeenteleden met dergelijke klachten terecht kunnen. Er zijn daarom twee vertrouwenspersonen aangesteld. Zij bieden een eerste opvang als je in een situatie komt die niet veilig voelt.
De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, denkt mee bij eventuele vervolg stappen en kan ondersteuning bieden hierbij. De vertrouwenspersoon is neutraal en is verplicht tot geheimhouding. Vertrouwenspersonen zijn naar degene die contact zoekt volledig open over wat er gebeurt, d.w.z. dat je altijd zelf de regie behoudt.
De vertrouwenspersoon functioneert ook onafhankelijk van de kerkenraad.
 
Je kunt er ook voor kiezen om in een onveilige situatie contact op te nemen met het meldpunt voor seksueel misbruik van de PKN, info@SMPR.nl. Ook zij kunnen adviseren en meedenken.
Praten over ongewenst gedrag is moeilijk. Er kunnen allerlei gevoelens, zoals angst en schaamte en schuld spelen. Ook kun je bang zijn dat je niet serieus genomen zult worden. De vertrouwenspersonen zijn er juist voor om heel serieus op je melding in te gaan.
De vertrouwenspersonen hebben ook een zeer belangrijke taak in preventie van ongewenst gedrag, bewustwording en voorlichting. Door ons meer bewust te zijn van de manieren waarop we met elkaar om gaan kunnen we een werkelijk veilige geloofsgemeenschap voor elkaar zijn.
 

Vertrouwenspersonen voor de Protestantse Gemeente te Vlaardingen:

– Bas Gravendeel en
– Nel van Bodegom
Om contact op te nemen mail naar: vertrouwenspersoon@pknvlaardingen.nl.
 
 
terug