Kerkblad Onderweg Kerkblad Onderweg
Redactie 
De eindredactie is in handen van Teun Kramer (coördinator).

Kopij
De kopij kan op maandag tot 17.00 uur per e-mail worden aangeleverd naar redactie.onderweg@hetnet.nl met een kopie naar redactie.onderweg21@gmail.com.
Kopij voor de wijkberichten graag NIET naar de redactie zenden, maar naar de predikant of de scriba van de desbetreffende wijkgemeente.
Illustraties graag als JPG-bestand aanleveren.

Reactie op artikelen in Onderweg
kunt u zenden naar: reageren.onderweg@gmail.com.

Redactieadres
Het redactieadres is Billitonlaan 104, 3131 LL Vlaardingen, tel. 06 12 58 11 96.
De redactie is hier alleen op maandagavond aanwezig.

Abonnementsprijs
Binnen Vlaardingen € 45,- per jaar
Buiten Vlaardingen € 112,50 per jaar

Opgaven abonnementen en adreswijzigingen
E-mail: sheila@hetmediacentrum.nl
Tel.nr.: 0181 31 69 79

Bezorging en advertenties
Voor opgave advertenties, vragen en klachten over bezorging (ook als uw Onderweg op zaterdag 12.00 uur nog niet is bezorgd):
bezorging.onderweg@gmail.com
Tel. nr.: 06 30 68 17 92
 
terug